Νεα

Δηλώσεις συμμετοχής για τη σχολή UEFA A (1η φάση), 17-24.09.18 στη Λάρισα

Από τη γραμματεία της Ένωσης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνεται η έναρξη παραλαβής δηλώσεων συμμετοχής για τη ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ UEFA A που θα διοργανώσει η ΕΠΣΝΛ 17-24 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΠΟ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α είναι τα κάτωθι:

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Ταυτότητα τριετίας UEFA B σε ισχύ

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο για ένα χρόνο τουλάχιστον ως προπονητής UEFA B

9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον

10.Έντυπο πράξης συναίνεσης σχετικά με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού, υπογεγραμμένο και επικυρωμένο του γνησίου της υπογραφής.

  1. Βιογραφικό σημείωμα

*Δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής έχει ο κάτοχος Διπλώματος UEFA B και όχι Πιστοποίησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, για τη σχολή UEFA A, είναι η Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, ενώ οι τρόποι που μπορεί ο υποψήφιος να καταθέσει τα έγγραφα είναι μέσω:

– φυσικής παρουσίας (Αδριανού 12, Λάρισα)

– συστημένου (Αδριανού 12, Λάρισα)

– e-mail ( epslarisas@otenet.gr)

Με τη λήξη της προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όλες οι υποψηφιότητες θα διαβιβασθούν άμεσα στην ΕΠΟ όπου θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα αναρτηθεί η λίστα των συμμετεχόντων όπου οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής σε λογαριασμούς που θα τους υποδειχθούν μέσω σχετικών ανακοινώσεων ή προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της σχολής.

Η αίτηση, η πράξη προσωπικών δεδομένων και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής από τον υποψήφιο.

1. Αίτηση

2. Πράξη Συναίνεσης

3. Υπεύθυνη Δήλωση

Τελευταια ΝΕΑ

To Top
error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!